Partner Holding Management - Outsourcing

Outsourcing

Outsourcing - termin pochodzący z języka angielskiego, powstały z połączenia dwóch słów: outside, oznaczającego zewnętrzny, zewnętrznie, oraz resource, oznaczającego zasoby, zapasy.

Oto kilka wybranych definicji outsourcingu:

  • Outsourcing to koncepcja zarządzania, zgodnie z którą określona część działalności organizacji zostaje realizowana przez podmiot zewnętrzny
  • Outsourcing to metoda realizacji zadań, funkcji organizacji, bazująca na wykorzystaniu podziału pracy i specjalizacji między podmiotami
  • Outsourcing to strategia biznesowa, która do realizacji celów organizacji wykorzystuje zewnętrzne zasoby

Outsourcing taktyczny - narzędzie zarządzania, polegające na delegowaniu zadań na zewnątrz w krótkim okresie.

Outsourcing strategiczny - filozofia zarządzania i rozwoju podmiotu w długim okresie. Polega na skoncentrowaniu się firmy na kluczowej działalności. Pozostałe obszary działalności zostają wydzielone i powierzone do realizacji podmiotom zewnętrznym, zgodnie z długoterminowymi umowami.

 
Partner Holding Management - outsourcing pracowników

Outsourcing

O firmie |

Konsulting

Działalność |

Outsourcing produkcji

Praca |

Outsourcing usług

Outsourcing |

Oferty pracy

Kontakt |

Outsourcing pracowników

Mapa serwisu |

Outsourcing pakietów socjalnych

Strona główna |

Konsulting

Admin
© 2005-2008 Partner Holding Management  | Projekt i wykonanie: AVC-Projekt Designed and maintained by Ida B. Dzikowicz, AVC-Projekt