Partner Holding Management - Korzyści z outsourcingu

Korzyści

Zastosowanie outsourcingu przynosi korzyści bezpośrednie, które wynikają z osiągnięcia zamierzonych celów oraz korzyści dodatkowe, będące "efektem dźwigni" zastosowania nowych rozwiązań.

Korzyści bezpośrednie z zastosowania outsourcingu to:

  • Obniżka kosztów pracy i kosztów operacyjnych
  • Racjonalizacja zatrudnienia
  • Oszczędności czasu i lepsza organizacja pracy
  • Poprawa jakości
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na inwestycje kapitałowe
  • Dopływ kapitału
  • Koncentracja na kluczowej działalności

Działanie efektu dźwigni przejawia się najczęściej w postaci:

  • Przyspieszenia zmian wprowadzających nowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne
  • Zmiany w kulturze organizacji
  • Zwiększenia konkurencyjności firmy
 
Partner Holding Management - outsourcing pracowników

Outsourcing

O firmie |

Konsulting

Działalność |

Outsourcing produkcji

Praca |

Outsourcing usług

Outsourcing |

Oferty pracy

Kontakt |

Outsourcing pracowników

Mapa serwisu |

Outsourcing pakietów socjalnych

Strona główna |

Konsulting

Admin
© 2005-2008 Partner Holding Management  | Projekt i wykonanie: AVC-Projekt Designed and maintained by Ida B. Dzikowicz, AVC-Projekt