Partner Holding Management - Cele outsourcingu

Cele

Najczęściej wyróżnia się 4 typy celów, które organizacje chcą osiągnąć w wyniku uruchomienia outsourcingu:

 • Obniżenie kosztów
 • Uwolnienie własnych zasobów celem ich bardziej efektywnego wykorzystania
 • Dostęp do rzadkich lub nieosiągalnych zasobów zewnętrznych
 • Rozwiązanie problemów organizacyjnych

Zgodnie z wynikami badań, przeprowadzonych pod koniec lat 90-tych przez Instytut Outsourcingu w USA, lista celów do osiągnięcia definiowanych przez firmy zawierała 10 pozycji:

 • Redukcja i kontrola kosztów operacyjnych
 • Zwiększenie koncentracji na podstawowej działalności
 • Uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości
 • Zwolnienie własnych zasobów do innych celów
 • Uzyskanie zasobów, którymi firma nie dysponuje
 • Przyspieszenie pojawienia się korzyści z restrukturyzacji
 • Uporanie się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania
 • Podział ryzyka
 • Pozyskanie kapitału
 • Dopływ gotówki

Źródło: Survey of Current Potential Outsourcing End-Users, the Outsourcing Institute Membership, 1998.

W praktyce outsourcing bardzo często łączy się z restrukturyzacją firm. Połączenie to jest aktywne w obu kierunkach. Z jednej strony outsourcing bywa elementem restrukturyzacji i sposobem funkcjonowania firmy w nowej konfirguracji, z drugiej strony bywa tak, że wprowadzenie rozwiązań outsourcingowych inicjucje proces restrukturyzacji.

 
Partner Holding Management - outsourcing pracowników

Outsourcing

O firmie |

Konsulting

Działalność |

Outsourcing produkcji

Praca |

Outsourcing usług

Outsourcing |

Oferty pracy

Kontakt |

Outsourcing pracowników

Mapa serwisu |

Outsourcing pakietów socjalnych

Strona główna |

Konsulting

Admin
© 2005-2008 Partner Holding Management  | Projekt i wykonanie: AVC-Projekt Designed and maintained by Ida B. Dzikowicz, AVC-Projekt