Partner Holding Management - Contacts

Contacts

Partner Holding Management Sp. z o.o.

ul. Łotewska 17/2
03-918 Warszawa
Poland

Tel.: +48 22 835 84 52
Fax: +48 22 835 84 53
E-mail: kontakt@partnerholding.pl

Registered in
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000191141
Regon: 015713820
NIP: 5262759705
Share capital: 250.000 PLN

Raiffeisen Bank Polska S.A.
PL 76 1750 0009 0000 0000 0368 8801

 
Partner Holding Management - outsourcing pracowników

Outsourcing

Company |

Consulting

Activity |

Outsourcing production

Job |

Outsourcing services

Outsourcing |

Job openings

Contacts |

Outsourcing employees

Site Map |

Outsourcing employment restructuring

Home Page |

Job

Admin
© 2005-2008 Partner Holding Management  | Created by AVC-Projekt Designed and maintained by Ida B. Dzikowicz, AVC-Projekt